World Health Report 2004 lansert

Artikkel

Innen utgangen av 2005 skal tre millioner HIV-smittede i fattige land få gratis tilgang til antiretrovirale medikamenter.

Men Verdens helseorganisasjons mål er at alle en gang i fremtiden skal få tilgang til antiretrovirale medikamenter. I årets World Health Report, som ble publisert 11. mai, beskriver de hvordan dette målet skal nås. Et steg på veien er å klare å behandle tre millioner mennesker i utviklingsland innen utgangen av 2005.

World Health Report 2004 har fått tittelen Changing history. Den beskriver hvordan planen for bekjempelse av HIV skal gjennomføres. Rapporten forsøker også å forklare hvordan internasjonale organisasjoner, nasjonale myndigheter, privat sektor og hele samfunn kan samarbeide videre etter 2005 i kampen mot HIV og AIDS.

– Jeg er fullt klar over at vi og samarbeidspartnerne våre tok en stor risiko da vi gikk inn på denne planen. Men jeg mener bestemt vi trengte et tidsbegrenset og vanskelig mål, skriver Verdens helseorganisasjons generaldirektør, Lee Jong-wook i rapportens innledning. Å bekjempe HIV og AIDS er den viktigste oppgaven for verdenshelsen i dag.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=4979

Anbefalte artikler