Tar fra og gir til helse i revidert budsjett

Artikkel

Høyere egenandeler, mer penger til behandling av rusavhengige og gratis smertebehandling for kreftpasienter. Det er noen av regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett. Medikamentet Plavix, en trombocyttaggregasjonshemmer for forebygging av hjerteinfarkt og hjerneslag, foreslås å inngå i blåreseptordningen. Til utbyggingsprosjekter i sykehussektoren foreslås det å øke bevilgningen med 750 millioner kroner i 2004. Helsedepartementet foreslår at det opprettes et nytt nasjonalt meldingssystem for uheldige hendelser.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=4985

Anbefalte artikler