Notiser

Artikkel

Folk kjøper mer reseptfrie legemidler

Salget av reseptfrie legemidler har økt med 11 % første kvartal i år. Økningen kan skyldes at enkelte preparater nå er tilgjengelige på drøyt 5 000 utsalgssteder, og ikke kun på apoteket.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=4967

Nytt på nett for Helsetilsynet

Det er gjort endringer både i design og struktur på www.helsetilsynet.no, men en av de mest slående endringene er at Helsetilsynet nå har fått en dynamisk Internett-forside som oppdateres jevnlig.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=4934

Nasjonal smerteundersøkelse

I disse dager gjennomføres en nasjonal undersøkelse av smerter hos voksne kreftpasienter innlagt i sykehus. Til tross for at kunnskapen om smertebehandling er blitt bedre, er det fremdeles pasienter som har smerter det viser seg å være vanskelig å lindre.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=4996

Nytt kurs i LUPIN

Legeforeningens utdanning på Internett (LUPIN) lanserer kurset Innføringskurs i arbeidsmedisin. Kurset er godkjent med 7 timer/poeng i videre- og etterutdanning innen samtlige spesialiteter, og tas i sin helhet på Internett.

Les hele saken: www.legeforeningen.no/?id=43121

Nytt redskap for kirurger

Et nyutviklet norsk hodefølgingssystem for å styre robotholdt kamera kan bidra til å forbedre brukergrensesnittet, og gjøre robotkirurgi tilgjengelig for flere kirurger.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=5007

Enklere å sende inn manuskripter

1. april ble Manusnett – Tidsskriftets Internett-baserte redaksjonelle system lansert. Det skal bli enklere å sende inn, vurdere og bearbeide manuskripter og den redaksjonelle prosessen skal bli raskere og mer oversiktlig.

Les mer: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pdoc.printdoc?vp_doc­manusnett&vp_mappe­root&vp_id=55

170 millioner har diabetes

Hvert minutt dør seks personer som følge av diabetes eller diabetesrelaterte sykdommer. Dette tallet er tre ganger så høyt som tidligere beregninger har vist, ifølge en ny publikasjon fra Verdens helseorganisasjon.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=4960

Nettsted om DRG-systemet

SINTEF Helse har etablert et nytt nettsted om diagnoserelaterte grupper (DRG) og innsatsstyrt finansiering (ISF). Adressen til nettstedet er www.drginfo.info

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=5002

Anbefalte artikler