Farlige følger av publikasjonsskjevhet

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En analyse som inkluderer upubliserte data, viser at selektive serotoninreopptakshemmere ikke er effektive ved depresjon hos barn. Studien viser hvordan publikasjonsskjevhet kan føre til uriktig informasjon om legemidler.

  Depresjon forekommer hyppig hos barn og ungdom, og selvmord er en av de vanligste dødsårsakene i denne aldersgruppen. Derfor er behovet for effektiv behandling stort.

  I USA har flere typer selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) vært godkjent ved depresjon hos barn og unge. Også i Norge har slike medikamenter vært brukt på denne indikasjonen.

  En reanalyse av tilgjengelige studier viser imidlertid at bare fluoksetin hadde en positiv effekt (1). Ved andre typer selektive serotoninreopptakshemmere, samt for venlafaxin, var risikoen ved bruk av medikamentet større enn nytten. Studien inkluderte upubliserte data fremlagt for amerikanske helsemyndigheters komité for godkjenning av legemidler.

  – Når forfatterne bare tok utgangspunkt i de studiene som var publisert, var resultatene positive. Etter at de inkluderte upubliserte studier, forsvant imidlertid de positive effektene for andre medikamenter enn fluoksetin. I de fleste studiene var det da også en høyere forekomst av bivirkninger relatert til suicidalitet i gruppen som fikk aktivt medikament enn i gruppen som fikk placebo, sier Olav Spigset ved Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital.

  Enkelte av legemiddelprodusentene har bevisst holdt tilbake data fra de studiene som viste at medikamentene ikke hadde effekt (2). – Når vi skal vurdere et legemiddel, er det helt nødvendig å ha tilgang til upubliserte data, understreker Spigset.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media