Les mer om …

Artikkel

Forebygging av hjertesykdom ved diabetes

Personer med type 2-diabetes har økt risiko for hjerte- og karsykdom, men allmennlegene gjør ikke nok for å forebygge slike sykdommer. Dette viser en analyse av journalene til om lag 2 000 diabetespasienter i allmennpraksis. Det legges blant annet for lite vekt på livsstilsfaktorer og ikke-medikamentelle tiltak. Hvorfor følger ikke allmennpraktikere anbefalte retningslinjer på dette området?

Anbefalinger som ikke følges

Risikointervensjon ved diabetes i allmennpraksis

Hvor mange har diabetes mellitus i Norge?

Nye referanseintervaller

Å etablere referanseverdier for laboratorieanalyser er et stort prosjekt. En nordisk samarbeidsgruppe presenterer et sett felles referanseintervaller basert på data og analysemetoder ved 102 nordiske laboratorier.

Felles referanseintervaller

Oppdaterte referanseintervaller for klinisk-kjemiske komponenter

Bedre helse med riktig mat

Flere ulikheter i kostholdet er knyttet til sosial posisjon. Dette må få konsekvenser for forebyggende tiltak. Mye tyder på at endret kosthold med redusert nivå av serum-kolesterol i befolkningen de siste årene ligger bak nedgangen i dødelighet av hjerte- og karsykdom. Kan også økologisk produsert mat bidra til bedret helse?

Sosiale ulikheter og kosthold

Bedre helse med økologisk mat?

Kostendringer og dødelighetsutvikling av hjerte- og karsykdommer i Norge

P-piller og tromboserisiko

Videreutviklingen av p-piller var først basert på reduksjon av østrogendosen, deretter på antatt bedre gestagenkomponent. Tredjegenerasjons p-piller gir økt risiko for tromboembolisme, men lavere risiko for hjerteinfarkt enn annengenerasjons p-piller, viser en gjennomgang av publiserte studier.

Tredjegenerasjons p-piller – hvor stor er risikoen for venøs tromboembolisme?

Sirkulasjonssvikt hos traumepasienter

Sjokkutvikling hos traumepasienter kan være vanskelig å erkjenne og kan ha mange årsaker. Les om og lær fra en kasuistikk fra Nordlandssykehuset i Bodø.

Uforklart sirkulasjonssvikt etter motorsykkelulykke

Sirkulasjonssvikt hos traumepasienter

Anbefalte artikler