Kort om endokrinologisk diagnostikk

Per Medbøe Thorsby Om forfatteren
Artikkel

Hägg, Erik

Olsson, Tommy

Asplund, Kjell

Lilla endokrinologin

102 s, tab. Lund: Studentlitteratur, 2003. Pris SEK 184

ISBN 91-44-04273-6

Boken retter seg til allmennmedisinere, indremedisinere og geriatere som en veiledning i diagnostikk av endokrine tilstander hos voksne før man henviser til spesialist. Første del av boken går alfabetisk gjennom diagnostikken av de fleste endokrine tilstander, hver på omtrent en side. Del to behandler tolking av laboratoriesvar ved de samme tilstandene.

Det er en lettlest og grei bok å finne frem, det gjør den godt egnet som oppslagsverk, men den omtaler ikke behandlinger. Vanlige tilstander som amenoré, osteoporose og diabetes mellitus er omtalt, men også de sjeldnere sykdommene innen dette feltet som Cushings sykdom, feokromocytom og multippel endokrin neoplasi. Thyreoidea-tilstandene er spesielt grundig omtalt, også med tolking av scintigrafiske funn ved de ulike sykdommene. Man savner at overvekt ikke er med, og spesielt omtalen av diabetes mellitus er relativt snever fordi kun blodsukkerverdiene ved diagnose er omtalt. Det er ikke anbefalt hvilke prøver man bør ta for å vurdere om en pasient har det metabolske syndrom. Ved mistanke om feokromocytom anbefales måling av metanefriner i urin, mens vi i Norge anbefaler at dette måles i plasma. Boken virker ellers oppdatert.

I laboratoriedelen er også prisene på de ulike undersøkelser antydet. Disse er omtrent i overensstemmelse med norske priser og «blårussorienterte» ledere i helsevesenet vil nok være glad for at dette er beskrevet. Boken beskriver en absolutt minimumsutredning ved mistanke om endokrinsykdom, og man vil nok forvente at indremedisinere og geriatere vil anlegge en noe bredere utredning. Likevel er den foreslåtte utredning tilstrekkelig før eventuell henvisning til spesialist i endokrinologi. Boken anbefales for de nevnte grupper, men også studenter og gynekologer vil ha glede av den som et enkelt oppslagsverk for minimumsutredning av endokrin sykdom.

Anbefalte artikler