Artikkel

Hvilken metode egner seg best for oppvarming av pasienter etter forfrysning? Skal det skje langsomt eller hurtig? I artikkelen om hypotermi fra Tidsskriftet s. 608–9 i 1946 håper man i hvert fall at behandlingen med gnidning med f.eks. snø, er forlatt.

Anbefalte artikler