Veien åpen for ny IT-epoke?

Artikkel

– Det nasjonale helsenettet er nå som en sekssporet autostrada uten trafikk, sa Hans Christian Holte i Sosial- og helsedirektoratet under lanseringen av ny e-helsestrategi, S@mhandling 2007. Lanseringen av den nye planen markerer den offisielle åpningen av nasjonalt helsenett. I den nye planperioden er målene å sikre god informasjonsflyt blant annet gjennom satsing på innholdstjenester i helsenettet. Det å trekke flere aktører inn i arbeidet, for eksempel apotek og kommunene, er også et vesentlig satsingsområde.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=4407

Anbefalte artikler