Notiser

Artikkel

Hepatitt C-utvalg kritiserer myndighetene

Helsemyndighetene manglet fullstendig en strategi på hvordan de skulle spore opp eventuelle ofre for hepatitt C-smitte gjennom blodoverføring. Det mener Hepatitt C-utvalget, som foreslår en samordnet erstatningsordning for pasientene.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=4480

Nedgang i antall doktorgrader

Det ble en liten nedgang i det totale antallet doktordisputaser ved norske universiteter og høyskoler i 2003. Tallet på dr.med. holder seg like lavt som året før.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=4345

– Bestill mer influensavaksine

Vaksinasjonsdekningen i risikogruppene personer over 65 år og personer med kronisk hjerte- og lungesykdom bør økes, mener Nasjonalt folkehelseinstitutt. De ber kommunehelsetjenesten bestille en større mengde influensavaksine foran neste års sesong.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=4445

Stanser byggingen – psykiatrien rammes

Helse Midt-Norge mangler 1 milliard kroner, og stanser derfor alle byggeprosjekter og investeringer der det ikke er inngått bindende kontrakter. Psykiatrien blir hardest rammet.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=4431

Økt satsing på abortforebygging

Forebygging av uønsket svangerskap og abort er et prioritert område for regjeringen. Nå har de lagt frem en ny handlingsplan. – For hvert årskull er det nye generasjoner ungdom som skal ha informasjon, påpeker helseministeren.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=4401

Fortsatt svikt i alle ledd i psykisk helsevern

Samarbeidet mellom akuttavdelinger og distriktspsykiatriske sentre svikter, og pasientene rammes hardt. Det viser resultatene av et landsomfattende tilsyn fra 2003 som Statens helsetilsyn la frem i mars.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=4393

Sier ja til lagring av stamceller

Flertallet i Bioteknologinemnda er enige om at foreldre som ønsker å lagre celler fra morkake eller navlestreng ikke bør nektes dette av helsemyndighetene.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=4417

Kvinner på full fart frem i medisinen

Kvinnene inntar en stadig større del av den medisinske arena, selv om det er et godt stykke igjen til kvinneandelen når 50 %. Topplederstillinger ser fortsatt ut til å være forbeholdt menn.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=4383

Forskere beklager MMR-studie

Ti av legene som stod bak studien som antydet en sammenheng mellom MMR-vaksine og autisme, trekker nå deler av studien tilbake.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=4365

Forlenger refusjonsfristen for alfablokkere

Allmennleger får forlenget fristen til 1. mai for å søke om individuell refusjon for alfablokkere. Ifølge Statens legemiddelverk ble den første fristen for kort.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=4471

Anbefalte artikler