Kvalitetssikring nytter

Artikkel

Som en direkte konsekvens av dårlige testresultater for hurtigtesten QuickVue+ Mononucleose med lotnummer 145535, har forhandler trukket dette lotnummeret fra markedet.

Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet (NOKLUS) sendte i en kontrollutsendelse ut to positive prøver med «sikkert forhøyet titer» mot infeksiøs mononukleose og en negativ prøve. De mononukleose positive materialene var materialer tappet fra pasienter med infeksiøs mononukleose, og fortynnet med negativt serum til ønsket konsentrasjon. Fasit ble bestemt med Paul-Bunnell-Davidsohns metode ved avdeling for mikrobiologi og immunologi, Immunologisk seksjon, Haukeland Universitetssykehus.

Hurtigtester bør vise positive resultater ved titer > 64 etter absorpsjon med marsvinnyre. Kun 16,7 % (4 av 24) av deltakerne som benyttet QuickVue+ Mononucleose med lotnummer 145535 fikk positivt resultat på prøven med titer 128. Av de som benyttet QuickVue + Mononucleose med andre lotnumre, fikk 85 % (85 av 100) positive resultater på prøven med titer 128.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=4489

Anbefalte artikler