Helsenettstandpunkt irriterer

Artikkel

Ny IT-strategi for helsesektoren er lansert og nasjonalt helsenett åpnet, men det er fortsatt uavklart når resten av fastlegene skal kobles opp. Ingen vil ta regningen. På konferansen der den nye statlige handlingsplanen for IT i helse- og sosialsektoren ble lansert, møtte Legeforeningen liten forståelse for sin anbefaling til fastlegene om ikke å koble seg opp mot det nasjonale helsenettet på grunn av manglende avklaring om kostnadsdekning.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=4423

Anbefalte artikler