Røyking og legers verdighet

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Lasse Efskind tar i Tidsskriftet nr. 3/2004 opp et tilfelle der en røykende venn av ham døde av leukemi (1). Efskind følte empati med vennen som trosset vær og vind for å få seg en blås og oppfordrer sykehuspersonell og pasienter til å sabotere røykeloven. Efskind sjeneres tydeligvis ikke av andres røyk. Ikke alle er så heldige; selv har jeg heller aldri røykt, men jeg får store problemer bare jeg kommer i nærheten av røykere. Øynene blir såre og renner, nesen begynner å renne, svelget hovner opp og jeg mister stemmen.

  I mine unge år var jeg ansatt ved rikstelefonen og var avhengig av å ha en klar stemme. Jeg vil helst ikke tenke på hvor mye jeg kostet samfunnet i den tiden med stadige sykmeldinger pga. heshet. Alle mine venner røykte. Fordi jeg kom meg unna dette skadelige miljøet og valgte å «gå i hi» og nedprioritere sosialt samvær, har jeg ennå ikke fått «skikkelig» astma. Min ikke-røykende yngre søster har dessverre pådratt seg astma, fordi hun har vært passiv røyker hele sitt liv. Hun har det forferdelig enkelte ganger og måtte slutte i et yrke hun trivdes med og går nå på omskolering. To til av mine røykende søsken har også fått astma. Jeg kan utvide listen av andre røykrelaterte sykdommer i egen familie til nesekreft, munnhulekreft, strupekreft osv.

  Jeg hører antakelig til gruppen «rundt Legeforeningen til SVs Olav Gunnar Ballo» som «har knelt sammen med Dagfinn Høybråten og velsignet den nye røykeloven» (1). I Efskinds øyne er vi «antirøykfanatikerne» følgelig «en negativ faktor, både for røykeavvenning, nøytral forskning og demokrati» (1). Er Efskind kanskje redd for å bli arbeidsledig hvis folk han kaller for antirøykfanatikere, etter slitsomme år i isolasjon, endelig skal kunne få gå ut blant folk som ikke røyker, og dermed heller ikke pådra seg så mange livsstilssykdommer som krever kirurgiske inngrep og annen legebehandling?

  Forresten, lykke til i opposisjonsgruppen, som du sikkert klarer å dra i gang. Der kan dere kose dere med å diskutere røykelov og andre utslag av «autoritær tenking». Ikke glem å føre også noen andre momenter inn i diskusjonene deres som er dere leger verdige.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media