Misvisende om fotodynamisk behandling av hudkreft

Kjetil Hestdal Om forfatteren
Artikkel

I et nyhetsoppslag i Tidsskriftet nr. 3/2004 om fotodynamisk behandling ved hudkreft (1), er dessverre to helt forskjellige systemer for slik behandling blandet sammen. Beskrivelsen er derfor misvisende.

PhotoCure ASA har utviklet Metvix, en krem som inneholder metylaminolevulinat, et stoff som har helt forskjellige egenskaper enn 5-aminolevulinsyre. Metvix fører til selektiv oppbygging av porfyriner i kreftceller. Disse porfyrinene aktiveres ved hjelp av rødt lys (Aktilite, PhotoCure). Metvix er registrert i 18 land for bruk ved både basalcellekarsinom og forstadier til hudkreft (solare keratoser). Metvix er under utredning for bruk ved begge hudlidelsene i flere land, inkludert USA. Det er derfor ikke riktig at resultatene fra den nylig publiserte studien (2), er grunnen til at man ennå ikke har oppnådd godkjenning i USA for behandling av basalcellekarsinom. De amerikanske legemiddelmyndighetene ønsker tilleggsinformasjon.

Det amerikanske firmaet DUSA har utviklet Levulan Kerastick, en alkoholbasert formulering som inneholder 5-aminolevulinsyre. Levulan fører til en ikke-selektiv oppbygging av protoporfyrin IX i huden, som aktiveres ved hjelp av blått lys (Blu-U, DUSA). Levulan er kun registrert i USA til bruk ved solare keratoser.

Artikkelen i Tidsskriftet (1) gir inntrykk av at de to systemene er like, men faktisk gir de helt forskjellige kliniske resultater (3 – 5). Levulan Kerastick/Blu-U gir en overflatisk effekt og er derfor ikke egnet til behandling av dypere lesjoner, i motsetning til Metvix, som er svært selektiv for tumorceller (10 – 30 ganger mer selektiv) og penetrerer dypere (6). I motsetning til 5-aminolevulinsyre vil behandling med Metvix ikke (eller i liten grad) gi opphopning av porfyriner i normal hud og derfor også færre lokale fototoksiske bivirkninger.

Metvix er nå tatt i bruk ved 165 hudklinikker i Norden, inkludert alle universitetssykehus i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Anbefalte artikler