Gammel mester fortsatt aktuell

Steffen Steffensrud Om forfatteren
Artikkel

Carré, John Le

Absolutt venner

341 s. Oslo: Cappelen, 2003. Pris NOK 369

ISBN 82-02 -22245-1

Før England fikk siste bok av John Le Carré ble den utgitt i Norge, Nederland og andre små land på deres originalspråk. Med utgangspunkt i konfliktfylte euroasiatiske republikker henter Le Carrés siste bok handlingen fra etterkrigens kalde epoke og påfølgende terrorproblematikk.

Etter en langdryg innledning med mange henvisninger til Smileys gamle tyske mestere samt pensum fra kostskolenes greskundervisning i England driver Le Carré frem en dagsaktuell terrorsituasjon som er manipulert og får pressedekning for å tjene interessene til det som Le Carré stadig omtaler som fetterne fra USA.

Han er innom moral og etikk, lojalitet overfor gamle avdankede spioner både fra vest og øst, med og uten dobbel Stasi-tilknytning.

I kjent, meget dyktig skrivefør form, presenterer han sine synspunkter både på etterretningsarbeid før og nå og på skifte av arbeidstyper og mål. Han får frem de menneskelige sider ved svik mellom far og sønn, mellom hersker og tjener.

Le Carré er kjent for hatske utfall mot USA etter Irak-konflikten og har en betydelig evne til å formulere sine politiske standpunkter på en lesbar og velstrukturert måte.

I de siste bøkene har han forlatt trekantforholdene mellom to menn (en gammel og en ung) og en kvinne, og viet seg til våpeneksport, medisinutprøving, narkotikasmugling og storpolitikk. Han har stor innsikt og mye av det han skriver virker som om det sannsynligvis godt kan ha forekommet eller vil kunne skje.

Åpenbart har han fine kvaliteter i skildringen av mellommenneskelige forhold som lojalitet, svik og etikk. Le Carré kan nok godt etter hvert sikte seg inn mot en nobelpris med sin skrivekunst. Den siste boken skiller seg litt fra de foregående tre med sitt lange tidsregister og har kanskje mindre appell til dem som nå etter hvert holder seg for litterært ferdig med Berlinmuren, dens fall og konsekvenser.

I avslutningen omtales terrorproblemer og pressemanipulering slik at også nye lesere har mye å glede seg over i boken. Den gamle mester har ikke sovet.

Anbefalte artikler