Tiazider skal prioriteres ved hypertensjon

Artikkel

Fra 1. mars skal tiazider prioriteres først ved oppstart av behandling for ukomplisert hypertensjon. Stortinget vedtok endringene i refusjonskriteriene i forbindelse med statsbudsjettet for 2004. Målet er å redusere kostnadene ved hypertensjonsbehandling. Den omdiskuterte ALLHAT-studien konkluderer med at tiazider og tiazidliknende diuretika er bedre enn dyre kalsiumblokkere og ACE-hemmere for å beskytte pasienter med høyt blodtrykk. Rikstrygdeverket varsler nå at de vil øke kontrollen med at legene følger refusjonskriteriene.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=4061

Anbefalte artikler