Pasientperspektiv i ny IT-plan for helsevesenet

Artikkel

Den nye handlingsplanen for elektronisk samarbeid i helse- og sosialsektoren har vært på høring hos aktørene i helsevesenet, og endelig versjon vil bli lagt frem på en konferanse medio mars. Planen skal følge Si@ – elektronisk samhandling i helse-og sosialsektoren, statlig tiltaksplan for 2001 – 2003. Tjenester med god kvalitet og medvirkning fra pasienter og klienter er hovedstikkord for arbeidet med den nye planen, ifølge høringsversjonen. Helhetlige pasientforløp og brukerforløp gjennom elektronisk samarbeid, er visjonen i planen.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=4057

Anbefalte artikler