Bør endre søknadsbehandlingen

Artikkel

Det er behov for samordning og intern opprydning, mener Smith-utvalget, som nylig la frem en rapport om praktiseringen av habilitetsreglene i Forskningsrådet.

Utvalget, som har vært ledet av professor Eivind Smith, ble nedsatt i sommer som en direkte konsekvens av den massive kritikken omkring Forskningsrådets praktisering av egne habilitetsregler.

Utvalget mener blant annet at Forskningsrådet bør skille tydeligere mellom strategiske og operative funksjoner. Det bør åpnes for en mer systematisk bruk av sakkyndige, gjerne folk fra utlandet, rådet bør øke bruken av vararepresentanter og unngå å velge potensielt inhabile kandidater, påpeker utvalget. Søkerne bør også trekkes mer med i prosessen, og gis bedre informasjon om hvem som deltar i søknadsbehandlingen.

Smith-utvalget har sett på hvordan søknadsbehandling foregår i sammenliknbare organer i andre land, men har ikke funnet noen bestemte svar på hva som er vanlig praksis.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=4094

Anbefalte artikler