Tyttebærplukking og fargesans hos leger

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Erlend Hem hadde i Tidsskriftet nr. 2/2004 en leseverdig artikkel om betydningen av fargesans hos leger (1). Observasjon av fargeforandringer, særlig i rødspekteret, er et viktig element i hverdagen for mange av oss. Det er en liten regnefeil i Hems artikkel. Hvis 0,5 % av kvinnelige leger er rødgrønnsvake, er det bare et tjuetall av våre norske kvinnelige kolleger som har fargesansproblemer i sitt yrke – ikke 200.

  Evolusjonen av fargesans i dyreverdenen, også hos primater, har mange fascinerende aspekter. Hvordan overlevde de rødgrønnsvake i en befolkning som levde av naturen? Det sies at de som jegere hadde bedre nattsyn og større evne til å se konturer, mens kamuflasjefarger forvirret de normalsynte. Dette har vært utnyttet i militær sammenheng ved gransking av kamuflerte objekter (2). Mye mer om rødgrønnsvakhet finnes på nettet, http://www.toledo-bend.com/colorblind/links.html har mange nyttige linker.

  Selv tilhører jeg den store gruppe mannlige norske leger som er rødgrønnsvake, noe som gjorde at jeg dessverre aldri kunne bli skipsfører som min farfar, men som jeg drog selvisk nytte av på familieturer med tyttebærplukking. Trafikklys volder intet besvær, lysstyrke og plassering sørger for det. I mitt yrke som cytogenetiker kan derimot evnen til å identifisere svak rød og grønn fluorescens være et problem, men heldigvis kan moderne elektronisk bildeteknikk «omskape» disse fargene til bølgelengder som er greiere for øynene mine.

  Når foredragsholdere eller forfattere lager illustrasjoner, faller altfor mange for fristelsen til å fremstille grafer i røde og grønne varianter, for ikke å snakke om diverse sjatteringer av rødt eller grønt for å vise ulike grader eller symboler. Er det umulig å fatte at 8 % av de mannlige tilhørerne eller leserne ikke får med seg substansen i slike fremstillinger? Det finnes enkle oppskrifter for å bedre på dette. Noen nettdesignere tar det alvorlig, se f.eks. http://www.visibone.com/colorblind/. Denne diskrimineringen av en synsminoritet er unødvendig og utålelig. Synspigmentmutanter i alle land – foren eder!

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media