Å høre stemmer

Ann Færden Om forfatteren
Artikkel

Mellomstrand, Vegard

Åpen

139 s. Stavanger: Hertevig Forlag, 2003.

Pris NOK 279

ISBN 82-92023-11-9

I denne boken får vi en innlevende beskrivelse av hvordan det er å være psykotisk, spesielt hvordan det er å høre stemmer, være hørselshallusinert. Forfatteren skriver om sine egne opplevelser til alle som ikke har hørt stemmer. Den har form som en dagbok som går over mange år. Vi følger livet til Mellomstrand og får et innblikk i hva stemmene betyr for ham, hvordan han forstår deres budskap, råd og påbud og hvordan han gjør mange rare ting som stemmene befaler ham å gjøre.

Forfatteren har en god penn, og det er lett å leve seg inn i hvordan han har hatt det. Han klarer på en helt spesiell måte å få leserne til å forstå hvordan stemmene regjerer ham og hvordan han ikke blir forstått av helsevesenet. Det blir verken sentimentalt, bittert eller anklagende. Han bare forteller sin historie rett frem. Boken fikk meg flere ganger til å tenke på filmen Et vakkert sinn, fordi begge klarer å formidle hva det er å være psykotisk på en måte som ikke virker fremmedgjørende, vi får tvert imot ta del i den psykotiske verden.

Boken formidler opplevelsen av hvordan det er å høre stemmer, men den gir ikke svar på hvorfor forfatteren lar dem styre. Det er kanskje noe for en neste bok?

Åpen er gitt ut på Hertevig Forlag, et sideforlag til Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning. Boken fungerer både litterært og som opplysning. Den anbefales!

Anbefalte artikler