Notiser

Artikkel

Briter frykter sæddonormangel

I likhet med Norge, opphever nå britiske myndigheter sæddonorers rett til anonymitet. Eksperter tror det vil bli enda vanskeligere å få tak i donorsæd enn det er i dag, skriver BMJ.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=3986

Nytt på nett om minoritetshelse

Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse har forbedret nettsidene for at helsepersonell med minoritetsgrupper som arbeidsfelt, skal kunne utveksle kunnskap og erfaringer.Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=3961

Stadig færre røyker

I 2003 røykte drøyt én av fire voksne her i landet daglig. Det er en nedgang på 3 % fra året før. Blant ungdommen er nedgangen på hele 5 %.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=3944

Nyåpnet nettsted for pasientinformasjon

En ny skandinavisk nettportal med kvalitetssikret pasientinformasjon om sykdommer og behandling er lansert.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=3938

Influensavaksine skal hindre virusblanding

Legemiddelindustrien har produsert over 200 000 doser influensavaksine i et forsøk på å hindre at den svært alvorlige fugleinfluensaen skal smitte mellom mennesker. WHO frykter at fugleviruset vil blande seg med vanlige influensavirus og danne et smittsomt og farlig hybridvirus.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=3936

Vekk med ventetid for strålebehandling

Fra februar 2006 skal pasienter ved Radiumhospitalet i Oslo slippe å vente på strålebehandling. Det skal det nye strålebehandlingsbygget sørge for.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=3923

MRSA må bekjempes utenfor sykehus

Det bør settes inn mer ressurser på å bekjempe meticillinresistente gule stafylokokker, også i primærhelsetjenesten, skriver tre leger fra Helse Sør i et innlegg i en rapport fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS).

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=3930

Styreleder i Helse Sør gikk

Styreleder i Helse Sør RHF, Oluf Arntsen, har gått av. Årsaken er at han ikke fikk flertall i styret for å si opp administrerende direktør Steinar Stokke.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=3882

Vi røyker mindre, men drikker mer

Mange nordmenn har stumpet røyken siden 1998, og mennene har vært flinkest. Menn drikker til gjengjeld mer enn før. Det går frem av ferske analyser fra Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelser for 2002 og 1998.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/PA_LT.Visnyhet?vp_id=3562

Samiske jenter mer fornøyde med egen kropp

For første gang er det utgitt en rapport om helse og levekår blant samisk ungdom i Nord-Norge. Rapporten er utarbeidet av Senter for samisk helseforskning, Universitetet i Tromsø. Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=3856

Anbefalte artikler