Legemiddelsalget øker mindre

Artikkel

Siden tidlig på 1990-tallet har økningen i legemiddelsalget ligget på mellom 7 og 13 %. I 2003 derimot, ble det solgt legemidler med markedsføringstillatelse for til sammen 9,5 milliarder kroner, en økning på kun 2,9 % fra året før. Blant årsakene til nedgangen er kvinners økende skepsis til å bruke østrogen, samt økt salg av nye og billigere medisiner. Bortsett fra nedgangen i østrogensalget har det vært en moderat salgsvekst i de fleste andre legemiddelgruppene.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=3889

Anbefalte artikler