Gode tider for forskning i sør

Artikkel

Klingende mynt fra sykehuset, fra lokalmiljøet samt utbredt interesse for å forske blant sykehusets ansatte, sørger for gode forskningstider i sør.

Forskningsleder ved Sørlandet sykehus HF i Kristiansand, Svein Gunnar Gundersen, er fyr og flamme. Frem til utgangen av 2006 har Helse Sør RHF vedtatt å bruke gradvis mer til forskning. Det skal brukes 1 % av sykehusbudsjettet i 2004, 1,5 % av 2005-budsjettet og 2 % i 2006. I tillegg nyter sykehuset godt av midler fra Sørlandets kompetansefond, som i inneværende år bidrar med 4 millioner kroner.

I to år har sykehuset hatt en forskningsenhet med faglig og administrativt ansvar for å videreutvikle forskningsaktivitet. Sykehuset stiller med egen forskningsadministrator, og har laget en organisasjon som ivaretar alle formalia rundt forskningen.

Per i dag er godt og vel 20 forskningsprosjekter igangsatt av den nye forskningsenheten.

– En vesentlig nøkkel til suksess er at vi har genuin støtte fra sykehusledelsen, som har sett at forskningssatsing er et konkurransefortrinn for å trekke til seg og holde på de beste ansatte, mener Gundersen, som ikke legger skjul på at det har vært en stri kamp for å beholde forskningsmidler ved sykehuset.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=3841

Anbefalte artikler