Fastlegeordningen koster kommunene mer

Artikkel

Primærlegetjenesten kostet i gjennomsnitt 738 kroner per innbygger for norske kommuner i 2002. Det er en økning på 9 % fra 1999, før fastlegeordningen ble innført. Det fremgår av en utvalgsundersøkelse som Statistisk sentralbyrå har gjennomført på oppdrag for Helsedepartementet.

De aller minste kommunene har utgifter på ca. 2 300 kroner per innbygger. Hovedårsaken er ifølge SSB at små kommuner trenger flere leger i forhold til folketallet for å kunne yte de tjenester de er forpliktet til.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=3813

Anbefalte artikler