Les mer om …

Artikkel

Legevakt og fastlegeordningen

Har fastlegeordningen bidratt til en mer rasjonell bruk av legevakt? I en liten vestlandskommune sank andelen sykebesøk betydelig etter innføring av interkommunal legevakt, og antall henvendelser falt ytterligere etter innføring av fastlegeordningen. I en studie fra Skien ble det funnet stor variasjon i legevaktsøkningen mellom pasienter fra ulike pasientlister.

Fastlegeordningen – bare en strukturreform?

Legevaktaktivitet før og etter innføring av interkommunal legevakt og fastlegeordning

Legevaktsøkning og fastlegeordning

MR og nukleærmedisin i kardiologisk diagnostikk

Temaserien om hjertesykdommer fortsetter med artikler om bruk av magnetisk resonanstomografi (MR) og nuklærmedisinske undersøkelsesmetoder. MR kan gi svært viktige opplysninger om hjertets anatomi og funksjon, men må utføres målrettet og være basert på klare kliniske problemstillinger. Myokardscintigrafi, isotopventrikulografi og positronemisjonstomografi (PET) er basert på radioaktiv merking av molekyler med særlig evne til opptak i målorganet.

Bruk av MR i kardiologisk diagnostikk

Bruk av nukleærkardiologiske metoder

Nevrolytisk blokade ved kreftrelaterte sterke smerter

Mange pasienter med utbredt kreftsykdom frykter sterke smerter. Nevrolytisk blokade kan være nyttig hos noen pasienter i tillegg til farmakoterapi, men bare som ledd i en bredt orientert behandlingsstrategi. Effekten er best når blokaden utføres bildeveiledet.

Kateterbasert trombolytisk behandling av bekkenvenetrombose

Behandling av alvorlige infeksjoner hos barn

Retningslinjer for antibiotikabehandling kan være med på å redusere unødvendig bruk av antibiotika. I en oversiktsartikkel presenteres nye anbefalinger vedrørende bruk av antibiotika og antivirale midler i behandlingen av akutte, alvorlige infeksjonssykdommer hos barn.

Behandling av alvorlige infeksjonssykdommer hos barn

Kan hypnose helbrede enuresis nocturna?

Barnepsykiatere ved Rikshospitalet rapporterer om svært god effekt av terapeutiske intervensjoner under hypnose hos sju av 12 gutter med behandlingsrefraktær enuresis nocturna. De anbefaler at hypnoterapi integreres i retningslinjene for behandling av denne tilstanden.

Hypnoterapi ved behandlingsrefraktær enuresis nocturna

Anbefalte artikler