Fondet for danske medisinske studenter

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Fondets styre har i snart 25 år gitt to til tre danske medisinere mulighet til en ukes opphold ved Beitostølen Helsesportsenter, der avdelingsoverlegene har gitt dem undervisning i handikapmedisin. Alle stipendiater har vært svært fornøyde.

  Styret har nå overført Fondets midler til Universitetene i København og Århus til videre forvaltning. I sin tid var det Hans Chr. Godal som foreslo dette.

  Vi takker mange for samarbeidet. Fondet er nå på ca. 250 000 norske kroner. Bare stipendutbetalinger er belastet Fondet. Alle som har ytet sin skjerv, kan glede seg over at omtrent 75 danske leger til slutt vil ha nytt oppholdet i de norske fjelde.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media