Vær forsiktig med sertralin

Artikkel

Norske eksperter anmoder leger om å være aktsomme med forskrivning av sertralin i behandling av depresjon hos barn og ungdom. Tidligere amerikanske publikasjoner har vist at sertralin og fluoksetin, i motsetning til de andre selektive serotoninreopptakshemmerne (SSRI) og trisykliske antidepressiver, har effekt på depresjon hos barn og unge. Nå viser nye britiske undersøkelser at det bare er fluoksetin som har et positivt nytte-risiko-forhold i denne pasientgruppen.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=3515

Anbefalte artikler