Strengere reseptkontroll

Artikkel

1. januar innførte apotekene elektronisk kontroll av alle resepter, noe som medfører strengere krav til legenes utfylling av resepter. Endringene skjer etter krav fra myndighetene, og kontrollen blir strengere enn dagens manuelle rutiner, ifølge Norges Apotekerforening. Dersom en lege ikke har utfylt resepten korrekt, kan resepten bli stoppet. Pasientene vil kunne rammes, enten ved at apoteket avkrever dem full pris for medisin på blå resept, eller ved at de blir vist tilbake til legen for å få en korrekt utfylt resept.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=3552

Anbefalte artikler