Alfablokkere ikke lenger på blåresept

Artikkel

Blodtrykksmedisinene Carduran CR og Sinalfa var fra nyttår ikke lenger omfattet av blåreseptordningen.

Årsaken er at alfablokkere ikke har god nok bevist effekt. Det er Statens legemiddelverk som har bedt Stortinget om å ta alfablokkerne ut av blåreseptordningen fordi det har vist seg at disse medikamentene ikke er like gode som andre legemidler mot høyt blodtrykk. – Carduran CR og Sinalfa anbefales ikke som førstevalg i internasjonale retningslinjer, opplyser Steinar Madsen, avdelingsoverlege ved Statens legemiddelverk.

Alfablokkere kan brukes som tilleggsbehandling hos pasienter som ikke får god nok effekt av andre legemidler mot høyt blodtrykk, og legen kan i disse tilfellene søke Trygdekontoret om at pasienten får dekket utgiftene.

For at pasienter og leger skal få tid til å søke om individuell refusjon eller rekke å vurdere en annen behandling, tilbys en overgangsordning. Denne innebærer blant annet at blåresepter utskrevet innen utgangen av januar 2004 blir gyldig frem til 1. mai, og at allmennleger inntil 1. mars kan søke om individuell refusjon for enkelte pasienter.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=3571

Anbefalte artikler