Les mer om …

Artikkel

Cerebral parese er ingen «barnesykdom»

Funksjonsmessig er cerebral parese en progredierende tilstand. Voksne med cerebral parese har behov for regelmessig medisinsk oppfølging, blant annet for ortopediske problemer.

Voksne med cerebral parese – hva med dem?

Ortopediske problemer hos voksne med cerebral parese

Er anabole steroider skadelig for hjertet?

Androgene anabole steroider brukes av idrettsutøvere og kroppsbyggere for å øke muskelmasse og styrke. Slikt misbruk kan være assosiert med kardiovaskulære komplikasjoner, blant annet akutt hjerteinfarkt.

Kan doping skade hjertet?

Akutt hjerteinfarkt hos ung mann som brukte androgene anabole steroider

Vonde skuldrer

Ultralydundersøkelse av skulderbuen er en anerkjent diagnostisk metode, særlig med tanke på rotatorcuffruptur, men er fortsatt i begrenset grad i bruk i Norge. Metoden kan lett intregreres i den polikliniske utredningen.

Ultralyddiagnostikk av skulderbuen – en metodebeskrivelse

Øyesykdommer hos barn

Temaserien om øyesykdommer avsluttes med artikler om blant annet retinoblastom, øyeforandringer ved Downs syndrom og optikusnevritt hos barn. Genterapi har gitt hunder med medfødt blindhet synet tilbake. For de om lag 500 000 barna som blir blinde hvert år, de fleste i fattige land, er slik forskning til liten hjelp.

Retinoblastom – arvelig øyekreft hos barn

Øyeforandringer ved Downs syndrom

Akutt synstap hos åtte år gammel jente

Fargeblinde leger – er det noe problem?

Forskerblikk på hundeøyne

Kataraktkirurgi – små snitt gir store synsgevinster

Blindhet hos barn

Er det nødvendig med så mange legeattester?

Det er ikke uvanlig at leger utformer trygdeerklæringer på en måte som er ment å styrke muligheten for et gunstig utfall for pasienten. Det viser en spørreskjemaundersøkelse blant norske leger. Behovet for legeattester bør vurderes kritisk, mener forfatterne.

Legeattester for å hjelpe pasienten

Er fisk sunt?

Det er godt dokumentert at inntak av fisk kan redusere dødeligheten av hjerte- og karsykdom. Likevel ble det i en finsk undersøkelse vist sammenheng mellom inntak av ferskvannsfisk og koronarsykdom. Denne diskrepansen kan skyldes høyt innhold av kvikksølv i fisk fra forurenset ferskvann.

Kvikksølv, fisk, fiskeolje og risiko for hjerte- og karsykdom

Anbefalte artikler