Forsikring av helsepersonell

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Forsikringsbransjen ønsker ikke å tilby forsikringer til helsepersonell i privat sektor etter vilkårene i pasientskadeloven.

Pasientskadeloven for den offentlige helsetjeneste trådte i kraft 1.1. 2003, og var planlagt også å tre i kraft for den private helsetjenesten fra 1.1. 2004. For at dette skulle skje, var det en forutsetning at det også skulle tilbys forsikringer til helsepersonell og helsevirksomhet utenfor den offentlige helsetjeneste. Helsedepartementet meddelte i november 2003 at pasientskadeloven likevel ikke ville tre i kraft som planlagt for den private helsetjenesten fra 1. januar i år. Denne beslutningen får særlig betydning for privatpraktiserende leger og spesialister som helt eller delvis driver virksomhet som ikke er basert på fastlege- eller driftstilskuddsavtale. Per i dag er gjeldende rett inntil videre uendret. Det betyr at det skal tilkjennes erstatning for pasientskader som er forvoldt i den private helsetjenesten i overensstemmelse med alminnelig erstatningsrett, og ikke på objektivt grunnlag.

Som følge av pasientskadelovens manglende ikrafttreden, har Helsedepartementet via Finansnæringens Hovedorganisasjon anmodet forsikringsselskapene om å forlenge sine forsikringsavtaler med helsepersonell utover 1.1. 2004. Finansnæringens Hovedorganisasjon har ifølge Helsedepartementet bekreftet at forsikringsselskapene vil forlenge gjeldende ansvarsforsikringer så lenge gjeldende rett videreføres.

– Det er beklagelig at vi ikke får en pasientskadelov som dekker all helsetjenestevirksomhet, sier Harald Guldsten, leder for Praktiserende Spesialisters Landsforbund. – Høsten 2003 så det ut til at vi var på god vei til å få loven, og vi hadde inntrykk av at forsikringsbransjen var i ferd med å posisjonere seg i forhold til det. Vi får derfor håpe at man snarest mulig kommer frem til en løsning slik at vi får en forsikringsordning som dekker privat virksomhet, sier Guldsten.

Helsedepartementet vil i løpet av 2004 vurdere ordningen med tanke på endringer som gjør at loven kan komme til anvendelse for hele helsetjenesten.

Anbefalte artikler