Plikt til å avverge kjønnslemlestelse

Regjeringen foreslår at helsepersonell skal få en lovfestet plikt til å avverge omskjæring av kvinner. Ansatte i barnehager, barnevernet, sosialtjenesten, skoler, skolefritidsordninger og trossamfunn, samt forstandere og religiøse ledere skal pålegges den samme plikten dersom de har mistanke om at en jente skal omskjæres. Hensynet til å avverge kjønnslemlestelse skal veie tyngre enn hensynet til å bevare taushetsplikten. Ragnar Hotvedt i Rådet for legeetikk sier forslaget er i tråd med rådets holding.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=3395

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler