Påviser flere smittekilder for SARS

Artikkel

Helsemyndigheter verden over ruster seg til en eventuell retur av SARS-viruset. Bakgrunnen er nye opplysninger om at flere dyrearter enn tidligere antatt kan være vert for viruset. Eksperter mener at epidemien i Kina sist vinter begynte med at viruset ble overført til mennesker via lokale dyremarkeder i Guangdong-provinsen. Ifølge en studie publisert i Nature må listen over vertsdyr for SARS-viruset i denne provinsen utvides til å inkludere blant annet røyskatt, snikekatt og ilder.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=3305

Anbefalte artikler