Nytt fra nett

Artikkel

Ingen tegn til AIDS-retrett

I år er fem millioner mennesker blitt smittet av HIV, mens tre millioner er døde av AIDS. WHO har som mål at tre millioner smittede i u-land får antiretrovirale medikamenter innen utgangen av 2005.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=3387

200 Extra-millioner delt ut

Over 600 ulike prosjekter i drøyt 130 organisasjoner får dele 204 millioner overskuddskroner fra Norsk Tippings Extra-spill. Rådet for psykisk helse, Den Norske Kreftforening og Nasjonalforeningen for folkehelsen er årets største mottakere.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=3372

Færre bilister påvirket av Rohypnol

Positive funn av flunitrazepam hos bilister, virkestoffet i Rohypnol, er mer enn halvert sammenliknet med tilsvarende periode i fjor. Det viser analyser Folkehelseinstituttet har gjort.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=3339

Mange kikhostemeldinger

I uke 48 mottok Folkehelseinstituttet melding om 95 tilfeller av kikhoste. Tre av de syke var under 2 år. Antallet er ikke uvanlig for årstiden. Barn over 6 – 7 år, samt uvaksinerte spedbarn under 3 måneder, er mest utsatt for smitte.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=3401

Telemedisinsk sårbehandling

Primærhelestjenesten skal få bedre tilgang til spesialkompetanse innen sårbehandling. Det er målet til Nasjonalt senter for telemedisin og Universitetssykehuset Nord-Norge som har etablert en ny tjeneste kalt Telemedisinsk sårpoliklinikk.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=3368

Nettnyheter fra Tidsskriftet

www.tidsskriftet.no finner du daglige nyheter av interesse for leger. Under lenken e-abonnement kan du abonnere på et e-postbrev fra Tidsskriftet med oversikt over ukens nettnyheter. Nyhetsbrevet sendes ut fredag ettermiddag.

Les mer: www.tidsskriftet.no

Dyrere burgere minsker fedmeproblemet?

Høyere priser på usunn mat som hamburgere og brus, og lavere priser på frukt og grønnsaker. Det kan bli svenskenes løsning på den økende fedmeepidemien.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=3403

Allmennlegen – sentral i prehospital akuttmedisin

– Både legevakttjenesten og ambulansetjenesten trenger faglige løft dersom vi skal heve kvaliteten innen prehospital akuttmedisin, sier Audun Langhelle i Norsk Luftambulanse.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=3379

Liten forskningsinteresse blant svenske legespirer

Få av Sveriges blivende leger kan tenke seg å forske på heltid. Resultatene kommer frem i en spørreundersøkelse som det svenske forskningsrådet har gjennomført blant medisinstudenter og turnusleger. I Norge er det derimot god oppslutning om forskerlinjer.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=3296

Anbefalte artikler