Ny bioteknologilov vedtatt

Artikkel

Odelstinget har vedtatt endringer i bioteknologiloven. Sædgivere får ikke lenger være anonyme og muligheten for oppsøkende genetisk informasjonsvirksomhet strammes inn.

Vedtaket ble gjort i tråd med innstillingen fra Sosialkomiteen. Den nye loven om humanetisk bruk av bioteknologi regulerer blant annet kunstig befruktning, fosterdiagnostikk, genetiske undersøkelser etter fødselen, oppsøkende genetisk virksomhet og genterapi. Lovendringen ble vedtatt med støtte fra både Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet stemte mot.

Helseminister Dagfinn Høybråten sier den nye loven understreker det grunnleggende prinsippet om at medisinsk bruk av bioteknologi skal utnyttes til beste for mennesker i et samfunn der det er plass til alle.

– Dette skal skje på en måte som ivaretar respekt for menneskeverdet, menneskelige rettigheter og personlig integritet, og uten noen form for diskriminering, sier Høybråten.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=3322

Anbefalte artikler