Rehabilitering av opiatavhengige

Jørgen Bramness Om forfatteren
Artikkel

Waal, Helge

Haga, Egil

Maintenance treatment of heroin addiction. Evidence at the crossroads

333 s, tab, ill. Oslo: Cappelen akademisk forlag, 2003. Pris NOK 375

ISBN 82 -02-22651-1

En god bok som på en imponerende måte samler kunnskapen om legemiddelassistert rehabilitering av heroinavhengige. Den er omfattende og utfyllende, samtidig som den er lettlest og relativt oversiktlig.

Utgangspunktet er den femte konferansen til European Opiate Addiction Treatment Association avholdt i mai 2002 i Oslo. I stedet for å utgi et hefte med sammenfatning av konferansen, valgte arrangørene å utgi de sentrale bidragene i bokform med kommentarer og innledninger. Det var et godt valg. Her bidrar sentrale kunnskapsbærere innen feltet med grundige kapitler. Vi får belyst kliniske, nevrobiologiske og epidemiologiske aspekter ved legemiddelassistert rehabilitering. Hver del av boken har poengterte politiske og kulturelle kommentarer. Farmakologien rundt de ulike medikamentelle alternativene blir grundig gjennomgått.

Den forskningsbaserte kunnskapen i feltet får hoveddelen av oppmerksomheten. Selv om det legges mest vekt på legemiddeldelen av den legemiddelassisterte rehabiliteringen, formidles at rehabiliteringen skal stå i fokus og at legemiddelbruken bare er en støtte i denne rehabilitering. Boken er gjennomarbeidet og gjennomtenkt. Den er pent utstyrt, med en tiltalende forside.

Noen innvendinger vil jeg likevel komme med. En strengere redigert bok hadde gitt enda større anvendeliget. Det er mange gjentakelser og et stikkordregister mangler. Tabellene og figurene er for store, og gjør at sidene er tunge å lese. Det hadde ikke vært nødvendig, men er antakelig et produkt av bokens utgangspunkt. Hadde man lagt ned litt ekstra arbeid er jeg sikker på at den ville blitt en viktig bok innen feltet internasjonalt. Små innvendinger mot denne solide fagboken redigert og utgitt i Norge. Den bør være tilgjengelig for alle som arbeider og som tar beslutninger innen feltet.

Anbefalte artikler