En viktig røst i en støyende tid

Per Anders Øien Om forfatteren
Artikkel

Eidsvåg, Inge

Forunderlige øyeblikk

258 s. Oslo: Cappelen, 2003. Pris NOK 298

ISBN 82-02-23110-8

Inge Eidsvåg har i løpet av de siste år blant annet etablert seg som en avholdt kåsør. Denne boken er en samling av slike opptegnelser gjennom 25 år. De fleste er kåserier og innlegg i riks- eller lokalradio. Forunderlige øyeblikk er en bok som henvender seg til folk flest.

Han har funnet en form på sine meddelelser som er stillferdig og inntrengende på samme tid, mette av nostalgi og overrislet av vyer. 13 hovedkapitler er ordnet tematisk. Hvert kapittel har et mindre antall meddelelser, hver på noen få sider. Boken kan derfor leses stykkevis, og hver meddelelse blir en betraktning som kan stå for seg selv – til ettertanke og inspirasjon. Eidsvågs stil er preget av inviterende refleksjoner og en assosiativ rikdom som vil trekke med seg de fleste av oss. Ikke minst skyldes dette den underfundige humoren. Ved å besitte så mye kunnskap og innsikt som Eidsvåg gjør, åpner han for en rekke originale sammenbindinger mellom historie og nåtid, det fjerne og det nære. Form og ikke minst innhold gjør at han får en plass som en slags kåseriets Prøysen. Betraktninger om livet inngir varme uten sentimentalitet, og knytter hverdagsopplevelser til filosofiske betraktninger som langt fra er lettkjøpte. Boken preges av denne ektheten og vinner stort på det. Eidsvåg er en ekte humanist som fortjener et bredt publikum. Ikke minst antas det at boken vil være nyttig ballast for et yngre publikum med et stort behov for tankemessige utfordringer i en verden av beregnende og utspekulert påvirkning. Den vil være en ypperlig gave under mange juletrær, til en pris som ikke bør skremme. En enkel handlekurv med det daglige innkjøp koster fort mer enn disse ordene egnet for det sjelelige kosthold.

Anbefalte artikler