En hyllest til skjegget

Kurt I. Myhre Om forfatteren
Artikkel

Kvåle Rue, Anders

Skjegg

En kulturhistorie

80 s, ill. Oslo: Schibsted, 2003. Pris NOK 298

ISBN 82-516-2016-3

«Hver morgen gjentar det seg:

Millioner på millioner av trøtte menn står på badet og stirrer tomt inn i speilet.

Igjen skal alle spor av skjeggvekst fjernes.

Hvorfor det?» Forfatteren forsøker å besvare dette ved å navigere raskt gjennom tid og rom. Dette er en bok full av bilder av menn med og uten skjegg, og korte tekster hvor sammenhengen mellom samfunnsmessige forhold og skjeggmotene blir presentert.

Skjegg har ofte vært ansett som tegn på mandighet og makt. Omvendt har det glatte ansiktet vært ideal når man har nedtonet forskjellene mellom kjønnene eller lagt vekt på mannens rolle som undersått. Militært utstyr som heldekkende ringbrynjer og gassmasker har vært upraktisk for skjeggprydede krigere og forkludret dette en del.

Høydepunktet i boken er en samling manipulerte bilder av kjente, vanligvis skjeggløse politikere. Enkelte har fått utseende betydelig forbedret!

Det er aldri noen tvil om hva forfatteren mener om behåring i ansiktet, og han avslutter boken med råd og vink til den som ønsker å anlegge skjegg. Den som ønsker seg en dyptpløyende analyse av skjeggets semiologi må lete et annet sted. Men mange vil glede seg over bildematerialet og den uhøytidelige teksten, forutsatt at man har et positivt forhold til hårvekst i ansiktet.

Interessekonflikter:

Anmelderen har hatt bart siden 1972 og skjegg siden 1992.

Anbefalte artikler