I industriens lomme?

Lisbet T. Kongsvik Om forfatteren
Artikkel

Legers forhold til legemiddelindustrien var tema da Norsk anestesiologisk forening inviterte til fagpolitisk debatt.

Jan Henrik Rosland, Anne Berit Guttormsen, Einar S. Hysing, Audun Stubhaug og Kristine Wærhaug var blant dem som var samlet til debatt. Foto Lisbet T. Kongsvik

– For å kunne forskrive riktige medikamenter, er vi avhengige av å få kunnskap om nye legemidler og om de er bedre enn de gamle, sa avdelingsoverlege Einar S. Hysing, ved anestesiavdelingen, Rikshospitalet.

– For å tilegne oss denne kunnskapen, har vi behov for opplæring. Spørsmålet er om den skal skje gjennom reklame, ved legemiddelstøttet kursvirksomhet eller uavhengig undervisning. Leger har behov for tillit både fra pasienter og samfunnet for øvrig. Det er derfor viktig at pasientene stoler på at vi er mest mulig uavhengige av industrien, samtidig som vi er så godt opplyste at vi handler til pasientenes beste, utdypet Hysing. Han sa videre at et felles mål for leger og industri må være en bedre pasientbehandling i fremtiden.

– Leger har en lovpålagt plikt til å holde seg oppdatert, og spesialistene har stort sett fått sin utdanning sponset av industrien, sa Steinar Madsen ved Statens Legemiddelverk. – Dette er et av hovedproblemene som ikke lar seg snu over natten, fremholdt han.

Det ble i diskusjonen lagt vekt på at bevilgninger fra offentlige myndigheter og arbeidsgiver til etter- og videreutdanning av helsepersonell, bør styrkes betraktelig. Den generelle tørken innen forskning i Norge, som følge av begrensede forskningsmidler, ble nevnt som problematisk.

– Vi hadde ikke fått bedøvet enn eneste gris i vårt forskningsarbeid hvis det ikke hadde vært for støtten fra legemiddelindustrien, ble det påpekt fra salen.

Klarere regler for hvordan profesjonene skal forholde seg til legemiddelindustrien ble etterlyst.

– En forbedring av reglene må pågå som en kontinuerlig prosess, slik at begge parter opprettholder tillit til hverandre, sa Einar S. Hysing og understreket at åpenhet og tillit er nødvendig for å få dette til.

Anbefalte artikler