Vil ha egen legevakt for psykiatri

Artikkel

Det bør etableres en legevakttjeneste for psykiatri over hele landet, mener Mental Helse Norge.

Organisasjonen viser til at politiet stadig får mer å gjøre for å løse akutte psykiske kriser hos syke mennesker. Svært psykisk syke mennesker plasseres i venteceller hos politiet i påvente av fremstilling for lege, og de syke opplever tvangsavhentingen av uniformert politi som en stor belastning, skriver Mental Helse i en pressemelding. Utspillet kom i forbindelse med markeringen av Verdensdagen for psykisk helse.

– En psykiatrisk legevakt bemannet med fagfolk innen psykiatrien burde være en menneskerett for alle de som er syke, og for deres pårørende. Det er uverdig når alvorlig syke mennesker må påføres håndjern og plasseres i celler, når det de trenger er medisiner og oppfølging, sier generalsekretær i Mental Helse, Einfrid Halvorsen. Hun mener psykisk syke mennesker ikke kan vente i timevis på en ordinær legevakt. De trenger en annen faglig oppfølging enn det politi og ordinær legevakt kan gi.

Halvorsen viser til gode erfaringer fra Oslo, som har etablert en egen legevakt bemannet med psykiater og spesialutdannede sykepleiere.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=2837

Anbefalte artikler