Sykehusene møter nye utfordringer

Artikkel

Regjeringens forslag til statsbudsjett gjør at helseforetakene må prioritere strengere og effektivisere ytterligere. Reaksjonene fra de fem statlige regionale helseforetakene viser at de alle ser for seg en periode med betydelig strammere budsjett. Effektiviseringskrav på mange millioner kroner er gjennomgående. Forslaget er basert på en videreføring av aktiviteten på om lag samme nivå som i 2003. Kravet om budsjettbalanse i 2004 opprettholdes. Den innsatsstyrte finansieringen senkes fra 60 % til 40 %, mens basistilskuddet økes tilsvarende.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=2893

Anbefalte artikler