Profylaktisk behandling etter mulig HIV-smitte

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

Behandling etter eksponering kan forhindre HIV-smitte dersom den gis tidlig. En dansk undersøkelse har sett på anvendelsen av slik behandling gjennom de siste årene.

Etter eksposisjon for HIV-viruset tar det sannsynligvis ett til to døgn før T-cellene infiseres. Dyreforsøk har vist at behandling med antivirale medikamenter i denne perioden reduserer risikoen for aktiv sykdom. Slik posteksposisjonsprofylakse (PEP) kan benyttes både etter seksuell og yrkesmessig eksponering.

Journaler fra 152 personer som har fått posteksposisjonsprofylakse i Danmark de siste årene er gjennomgått systematisk i en studie publisert i Ugeskriftet (1). Anvendelsen etter seksuell kontakt steg jevnt etter 1998, mens bruken hos yrkespersonell var relativt konstant. Det ble ikke påvist HIV-smitte hos noen av de behandlede. Av de 78 personene som fikk profylaksen etter seksuell kontakt, var det ingen som ble behandlet mer enn én gang. Forfatterne mener derfor at det er lite sannsynlig at tilbud om posteksposisjonsprofylakse øker faren for risikoatferd. Halvparten av dem som fikk behandling opplevde plagsomme bivirkninger.

Rådgiver Øivind Nilsen ved Folkehelseinstituttet kjenner ikke til at det er foretatt noen liknende undersøkelser fra norsk praksis. Retningslinjer for profylaktisk behandling av helsepersonell som har vært utsatt for HIV-smitte ble utgitt i 1997. Disse er nå under revisjon. – Foreløpig har Norge ingen publiserte anbefalinger for profylakse etter seksuell eksposisjon. Slik behandling foretas ved enkelte avdelinger etter individuell vurdering, sier Nilsen. Han minner om at risikoen for HIV-smitte for helsepersonell er liten. Det er ikke registrert noen tilfeller av slik smitte i Norden.

Anbefalte artikler