Les mer om …

Artikkel

Ungdom, seksualatferd og helse

Tenåringer i dag er mer seksuelt aktive enn for bare få år siden, munnsex er blitt like vanlig som samleie, og jenter har nå i minst like stor grad som gutter sex utenfor langvarige kjæresteforhold. Slike endringer innebærer utfordringer for helsetjenesten, bl.a. hva gjelder arbeidet mot seksuelt overført sykdom og uønskede svangerskap.

Det har vært en sterk nedgang i insidensen av ekstrauterine svangerskap i Norge etter 1995, men dette skyldes neppe bedre forebygging av chlamydiainfeksjoner alene.

Ungdom, sex og helse

Nye mønstre av seksualatferd blant ungdom

Færre ekstrauterine svangerskap – økt kvinnelig fertilitet gjennom 1990-årene?

Insidens og behandling av ekstrauterine svangerskap i Norge 1990 – 2001

Støy og hørselstap

Mange års forebyggende helsearbeid mot støy og hørselsskader har gitt gode resultater. Data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag viser klare sammenhenger mellom ulike støytyper og hørselstap, men også at støy ikke gir så sterk risiko for hørselstap som tidligere antatt.

Tunghørthet – bedring på vei

Hørselstap forårsaket av støy, ørebetennelser og hodeskader

Mastitt i allmennpraksis

Hvert år får flere enn 5 000 norske kvinner mastitt, og de fleste av disse behandles i allmennpraksis. Ved mistanke om bakteriell mastitt bør det tas bakteriologisk prøve av morsmelken. Det er minimal overgang av penicilliner til morsmelk, og amming kan vanligvis fortsette.

Behandling av mastitt i allmennpraksis

Når arr blir stygge

Keloider og hypertrofiske arr kan være kosmetisk skjemmende og psykologisk belastende. Hvordan kan man unngå keloid og hypertrofisk arrdanning, og finnes det effektiv behandling?

Keloid og hypertrofisk arrdanning

Flere diagnostiserte hjerteinfarkter med nye diagnosekriterier

De siste årene er det innført nye kriterier for diagnostikk av akutt hjerteinfarkt, blant annet med måling av troponinnivå. Dette er sannsynligvis årsaken til en sterk økning i antall diagnostiserte hjerteinfarkter i Norge etter 2000.

Sterk økning i antall hjerteinfarkter etter innføring av nye diagnosekriterier

Mot HIV og tuberkulose i Russland og Baltikum

Kresty-fengslet i St. Petersburg er preget av trangboddhet, forfall og mange innsatte med HIV og tuberkulose, men det gjennomføres nå betydelige endringer i det russiske fengselsvesen for å begrense spredningen av disse sykdommene. Norge deltar aktivt i dette arbeidet.

Helseløft i storpolitisk landskap

Anbefalte artikler