Optikere bør ikke forskrive medikamenter

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Det vil være en uheldig rolleblanding at optikere som markedsfører og selger synshjelpemidler, i større grad skal kunne drive diagnostikk.

Optikeres hovedoppgave er å utnytte eksisterende syn best mulig med briller, mener Legeforeningen. Illustrasjonsfoto

Dette skriver Legeforeningen i sitt høringssvar til et forslag fra Sosial- og helsedirektoratet. Forslaget innebærer at optikere skal gis rett til å rekvirere øyedråper til diagnostisk bruk. Initiativet er kommet fra Norges Optikerforbund og forslaget har fått tilslutning fra Statens legemiddelverk.

Legeforeningen sier seg enig i at optikere kan bruke øyedråper for en bestemt prosedyre, man bare i et organisert samarbeid med øyelege. Øyeleger og optikere har et godt samarbeid, men Legeforeningen mener optikernes hovedoppgave er å utnytte eksisterende syn best mulig med briller og andre synshjelpemidler, samt rådgivning i ergonomiske spørsmål. Legeforeningen mener at det ut fra habilitetsbetraktninger vil være en uheldig rolleblanding at optikere som markedsfører og selger synshjelpemidler, i større grad skal kunne drive diagnostikk. En øyemedisinsk undersøkelse omfatter anamnese og en helhetlig bedømmelse av pasientens helse, sammenholdt med øyeundersøkelsen. Dette gir grunnlag for rådgivning og tiltak med informasjon til fastlegen. Å utføre en øyemedisinsk undersøkelse er etter Legeforeningens syn ikke en optikeroppgave. En omfattende undersøkelse med medikamenter hos en optiker, kan gi inntrykk av at øynene er fullstendig undersøkt. Dette kan gi falsk trygghet hos pasienten og skaper uklare ansvarsforhold, skriver Legeforeningen i høringssvaret.

Les hele uttalelsen på: www.legeforeningen.no/index.db2?id=21206

Anbefalte artikler