Hovedavtaleforhandlingene i NAVO

Anne-Gry Rønning Moe Om forfatteren
Artikkel

For helseforetakene er det per i dag inngått en midlertidig hovedavtale. Denne har sitt utgangspunkt i en protokoll mellom Akademikerne Helse og NAVO-Helse av 19.12. 2001 som angir nærmere bestemmelser om forhandlingsordning, partsforhold, og som gjør deler av eksisterende hovedavtale i NAVO tradisjonell gjeldende. Denne midlertidige hovedavtale er prolongert inntil ny hovedavtale med NAVO er forhandlet frem.

Forhandlingene med NAVO-Helse om ny hovedavtale startet 9.10. 2003. Partene som er Akademikerne Helse (på vegne av sine medlemsforeninger) og NAVO, har som målsetting å ha forhandlet frem en ny hovedavtale innen utløpet av året. Viktige krav er retten til en egen hovedavtale for helseforetakene, å sikre partsforholdet for organisasjonene/forbundene, videreføre forhandlingsordningen i protokollen av 19.12. 2001, sikre medbestemmelse og ivareta og bedre rettigheter for tillitsvalgte. Det er viktig å sikre arbeidsbetingelser og vilkår for å ivareta behov for ansattrepresentanter i foretakenes styrer.

Anbefalte artikler