Resept med fødselsnummer

Nytt fra nett
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Fra 1. oktober 2003 skal pasientenes personnummer føres på resepter. Helsedepartementet endret forskriften. Mens det tidligere har vært krav om å føre på fødselsdato og -år på resepter, kreves det nå at også personnummeret føres på resepter. Unntak for kravet gjelder for personer som ikke er tildelt fødselsnummer. I tilfeller hvor pasienten har fødselsnummer, men ikke har det tilgjengelig når resepten skal skrives ut, kan legen utstede resept hvis det blir vurdert som nødvendig at personen mottar legemiddelet.

  Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=2807

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media