Kvinnene på full fart inn i forskningen

Nytt fra nett
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  På ti år har kvinneandelen blant alle som tar doktorgrad i Norden steget fra 26 % til 40 %. Og det er de finske kvinnene som fører an.

  Gjennom hele 1990-tallet har Finland hatt Nordens høyeste kvinneandel innen doktorgradsrettet forskning. Nå er 45 % av alle nye doktorander kvinner, melder tidsskriftet Forskningsnytt.

  Tallene, som er hentet fra Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU) viser at kvinneandelen i forskningen har økt markant i alle fire nordiske land de siste ti årene. Sverige og Danmark har holdt gjennomsnittsnivået for Norden. Den norske andelen har ligget lavere, men den gikk kraftig opp fra ca. 16 % i 1990 til 35 % i 2000. Island har på sin side svært få avlagte doktorgrader hvert år, og er derfor ikke tatt med i statistikken.

  Det er stor variasjon mellom fagområdene. Nær halvparten av dem som avlegger nordisk doktorgrad i medisin, er kvinner. Dermed er medisin fagområdet der det er flest kvinnelige doktorander. Så følger landbruksvitenskap og veterinærmedisin. Lavest kvinneandel finnes innen teknologiske fag (19 %), et område som har vært i stagnasjon siden 1996.

  Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=2750

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media