Grei kvalitet på sykehusenes nettsider

Nytt fra nett
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Åtte av ti norske sykehus har Internett-sider som fungerer, men kvaliteten varierer fra sykehus til sykehus.Det viser en test utført av overlege Jan Norum og medarbeidere, i samarbeid med Statskonsult og Den Norske Kreftforening. Norum startet studien mens han arbeidet ved Nasjonalt senter for telemedisin. Nå presenterer han resultatene, som avdelingsleder ved kreftavdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge – sykehuset som kommer best ut i testen.

  Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=2759

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media