Synkende medlemsrekruttering i utlandet

Legefakta
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Norsk medisinstudentforenings medlemmer i utlandet (Nmf Utland) har sunket til 959, som er det laveste på tre år. Andelen medlemmer er for første gang i nyere tid under 50 %.

  Antallet nye medlemmer i Norsk medisinstudentforening (Nmf) var per 15. septem-ber 558, hvorav 441 i Norge og 117 i utlandet. Av disse er ca. 250 innmeldt etter 1. august.

  Tabellen, som må leses på grunnlag av at det på registreringstidspunktet fremdeles gjenstod drøye tre måneder av 2003, viser antall medlemmer av Nmf fordelt etter studiested og innmeldingsår for årene 2000 – 03. Kun nåværende medlemmer vises i tabellen og det er nåværende studiested som er lagt til grunn, ikke studiestedet på innmeldingstidspunktet.

  Flere ut enn inn

  Flere ut enn inn

  Til tross for mange nye medlemmer, går det fortsatt flere medlemmer ut av Nmf Utland enn inn.

  Antallet fra utlandet som avlegger avsluttende eksamen øker nå raskt, slik at det kreves et stadig større antall nye medlemmer bare for å opprettholde medlemstallet.

  Samtidig øker fortsatt det totale antallet medisinstudenter i utlandet, slik at det kreves enda mer enn dette for å opprettholde organisasjonsprosenten.

  Ikke endelige tall

  Ikke endelige tall

  Nmf har forholdsvis mange nye med-lemmer i Århus, Debrecen, Budapest, Odense, Dublin og Pécs. I tabellen er det bare tatt med studiesteder med minst ti medlemmer av Nmf totalt.

  Det er fortsatt bare 45 % medlemmer i Ungarn, 50 % i Polen, 49 % i Danmark, 32 % i Australia, 44 % i Storbritannia, 29 % i Sverige, 7 % i Slovakia og i Malta er andelen sunket til 33 %.

  Vi forutsetter her at det totale antallet medisinstudenter i hvert land er uendret fra de endelige tallene for forrige studieår. Sannsynligvis er det reelle antallet økt noe totalt sett, slik at den reelle andelen medlemmer er noe lavere i de fleste landene.

  Flere nye i Oslo enn i Bergen

  Flere nye i Oslo enn i Bergen

  Når det gjelder Norge, ser vi at det i de tre årene 2000, 2001 og 2002 er innmeldt flere medlemmer ved Universitetet i Bergen enn ved Universitetet i Oslo, til tross for at det totale antallet medisinstudenter er klart høyere i Oslo enn i Bergen.

  I 2003 er situasjonen imidlertid annerledes. Hittil er det innmeldt flere nye medlemmer i Oslo enn i hele 2002. Det skal være ytterligere 46 innmeldinger, som i skrivende stund ennå ikke er registrert.

  Det er også mange nye medlemmer ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Ved universitetene i Bergen og Tromsø er det også mange nye medlemmer, men foreløpig noen færre enn i hele 2002. Igjen er det grunn til å anta at dette vil endre seg når de endelige tall for 2003 foreligger.

  Se også Legefakta i Tidsskriftet nr. 15–18, samt Legeforeningens Internettsider: www.legeforeningen.no/index.db2?id=18#medisinstudenter

  En mer omfattende og oppdatert tabell finnes på: www.legeforeningen.no/index.db2?id=10326

  Tabell

  Medlemmer er av Norsk medisinstudentforening per 15.9. 2003, totalt og etter innmeldingsår 2000–2003 og studiested

  Totalt

  2000

  2001

  2002

  2003

  Univ. i Oslo

  848

  174

  129

  135

  146

  Univ. i Bergen

  795

  184

  133

  174

  135

  NTNU, Trondheim

  486

  83

  68

  103

  111

  Univ. i Tromsø

  354

  78

  72

  63

  49

  Norge totalt

  2 483

  519

  402

  475

  441

  Dublin inkl. RSCI

  89

  21

  3

  31

  10

  Krakow

  78

  21

  16

  20

  5

  Pécs

  70

  41

  1

  3

  9

  Debrecen

  69

  19

  11

  8

  14

  Odense

  56

  10

  15

  7

  12

  Budapest

  55

  14

  6

  8

  12

  Szczecin

  51

  25

  7

  2

  3

  Leipzig

  40

  11

  13

  10

  1

  Praha

  36

  17

  10

  9

  1

  Poznan

  35

  22

  4

  2

  2

  Århus

  31

  3

  3

  3

  15

  Szeged

  27

  8

  1

  5

  2

  Warszawa

  28

  7

  3

  13

  1

  Newcastle, Australia

  27

  4

  3

  7

  3

  København

  25

  6

  9

  5

  1

  München

  20

  4

  5

  4

  0

  Amsterdam

  21

  3

  2

  0

  0

  Lübeck

  21

  4

  3

  5

  2

  Freiburg

  16

  9

  0

  2

  0

  Dundee

  10

  5

  3

  0

  1

  Utlandet totalt

  959

  278

  145

  168

  117

  Nmf totalt

  3 442

  797

  547

  643

  558

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media