Synkende medlemsrekruttering i utlandet

Artikkel

Norsk medisinstudentforenings medlemmer i utlandet (Nmf Utland) har sunket til 959, som er det laveste på tre år. Andelen medlemmer er for første gang i nyere tid under 50 %.

Antallet nye medlemmer i Norsk medisinstudentforening (Nmf) var per 15. septem-ber 558, hvorav 441 i Norge og 117 i utlandet. Av disse er ca. 250 innmeldt etter 1. august.

Tabellen, som må leses på grunnlag av at det på registreringstidspunktet fremdeles gjenstod drøye tre måneder av 2003, viser antall medlemmer av Nmf fordelt etter studiested og innmeldingsår for årene 2000 – 03. Kun nåværende medlemmer vises i tabellen og det er nåværende studiested som er lagt til grunn, ikke studiestedet på innmeldingstidspunktet.

Flere ut enn inn

Til tross for mange nye medlemmer, går det fortsatt flere medlemmer ut av Nmf Utland enn inn.

Antallet fra utlandet som avlegger avsluttende eksamen øker nå raskt, slik at det kreves et stadig større antall nye medlemmer bare for å opprettholde medlemstallet.

Samtidig øker fortsatt det totale antallet medisinstudenter i utlandet, slik at det kreves enda mer enn dette for å opprettholde organisasjonsprosenten.

Ikke endelige tall

Nmf har forholdsvis mange nye med-lemmer i Århus, Debrecen, Budapest, Odense, Dublin og Pécs. I tabellen er det bare tatt med studiesteder med minst ti medlemmer av Nmf totalt.

Det er fortsatt bare 45 % medlemmer i Ungarn, 50 % i Polen, 49 % i Danmark, 32 % i Australia, 44 % i Storbritannia, 29 % i Sverige, 7 % i Slovakia og i Malta er andelen sunket til 33 %.

Vi forutsetter her at det totale antallet medisinstudenter i hvert land er uendret fra de endelige tallene for forrige studieår. Sannsynligvis er det reelle antallet økt noe totalt sett, slik at den reelle andelen medlemmer er noe lavere i de fleste landene.

Flere nye i Oslo enn i Bergen

Når det gjelder Norge, ser vi at det i de tre årene 2000, 2001 og 2002 er innmeldt flere medlemmer ved Universitetet i Bergen enn ved Universitetet i Oslo, til tross for at det totale antallet medisinstudenter er klart høyere i Oslo enn i Bergen.

I 2003 er situasjonen imidlertid annerledes. Hittil er det innmeldt flere nye medlemmer i Oslo enn i hele 2002. Det skal være ytterligere 46 innmeldinger, som i skrivende stund ennå ikke er registrert.

Det er også mange nye medlemmer ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Ved universitetene i Bergen og Tromsø er det også mange nye medlemmer, men foreløpig noen færre enn i hele 2002. Igjen er det grunn til å anta at dette vil endre seg når de endelige tall for 2003 foreligger.

Se også Legefakta i Tidsskriftet nr. 15–18, samt Legeforeningens Internettsider: www.legeforeningen.no/index.db2?id=18#medisinstudenter

En mer omfattende og oppdatert tabell finnes på: www.legeforeningen.no/index.db2?id=10326

Medlemmer er av Norsk medisinstudentforening per 15.9. 2003, totalt og etter innmeldingsår 2000–2003 og studiested

Totalt

2000

2001

2002

2003

Univ. i Oslo

848

174

129

135

146

Univ. i Bergen

795

184

133

174

135

NTNU, Trondheim

486

83

68

103

111

Univ. i Tromsø

354

78

72

63

49

Norge totalt

2 483

519

402

475

441

Dublin inkl. RSCI

89

21

3

31

10

Krakow

78

21

16

20

5

Pécs

70

41

1

3

9

Debrecen

69

19

11

8

14

Odense

56

10

15

7

12

Budapest

55

14

6

8

12

Szczecin

51

25

7

2

3

Leipzig

40

11

13

10

1

Praha

36

17

10

9

1

Poznan

35

22

4

2

2

Århus

31

3

3

3

15

Szeged

27

8

1

5

2

Warszawa

28

7

3

13

1

Newcastle, Australia

27

4

3

7

3

København

25

6

9

5

1

München

20

4

5

4

0

Amsterdam

21

3

2

0

0

Lübeck

21

4

3

5

2

Freiburg

16

9

0

2

0

Dundee

10

5

3

0

1

Utlandet totalt

959

278

145

168

117

Nmf totalt

3 442

797

547

643

558

Anbefalte artikler