()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Hemofec ved mistanke om tykktarmskreft

  Hemofec ved mistanke om tykktarmskreft

  Undersøkelse av okkult blod i avføring har begrenset plass i kreftdiagnostikken, men en negativ test ved uspesifikke mageplager kan i stor grad utelukke tykktarmskreft. Dette viser en gjennomgang av pasientjournaler ved sykehus og allmennpraksis i Arendal.

  Kolorektalcancer i allmennpraksis – hvilken nytte har vi av hemofec i diagnostikken?

  Malignt nevroleptikasyndrom – alvorlig, men sjeldent

  Malignt nevroleptikasyndrom – alvorlig, men sjeldent

  Ved uforklarlig høy feber hos en pasient som bruker antipsykotika, må malignt nevroleptikasyndrom vurderes. Tilstanden kjennetegnes ved blant annetmuskulær rigiditet, autonom instabilitet og forhøyet kreatinkinasenivå. Tilstanden er livstruende og krever behandling i overvåkingsavdeling.

  Malignt nevroleptikasyndrom hos pasient behandlet med olanzapin

  Blandede erfaringer med stentgraft ved aortaaneurisme

  Blandede erfaringer med stentgraft ved aortaaneurisme

  Stentgraft ved elektiv behandling av abdominale aortaaneurismer ble introdusert i 1991. Av 53 pasienter operert på denne måten ved Universitetssykehuset Nord-Norge, trengte så mange som 18 pasienter korrigerende inngrep innen tre år. Metoden er først og fremst aktuell der åpen kirurgi er kontraindisert, mener forfatterne.

  Elektiv stentgraftbehandling for abdominalt aortaaneurisme

  Vond rygg – tverrfaglig omsorg

  Vond rygg – tverrfaglig omsorg

  Tverrfaglige ryggpoliklinikker er nå etablert ved flere norske sykehus. Målsettingen er å bidra til at flere pasienter med langvarige ryggplager kommer tilbake i arbeid og å utnytte restarbeidsevnen hos dem som forblir sykmeldt.

  Ryggpasienten inn fra kulden

  Tverrfaglige ryggpoliklinikker – et nytt behandlingstilbud

  Pliktetikk eller nytteetikk?

  Pliktetikk eller nytteetikk?

  Det er ikke opplagt at ensidig nytteetikk basert på ulike former for kostnad-nytte-analyser gir god hjelp ved prioritering av helsetiltak, mener Andreas Føllesdal. Han etterlyser bedre fordelingsnøkler og andre målemetoder enn kvalitetsjusterte leveår.

  Bør prioritering av helsetiltak baseres på pliktetikk eller nytteetikk?

  Hjertetransplantasjon – 20 år etter

  Hjertetransplantasjon – 20 år etter

  Den første hjertetransplantasjonen i Norden ble foretatt ved Rikshospitalet i 1983 og beskrevet få måneder senere i Tidsskriftet. Hvordan opplevde pasienten, en 22 år gammel kvinne, operasjonen og tiden etterpå?

  Hjertetransplantasjon – 20 år etter

  Første hjertetransplantasjon i Norge

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media