Les mer om …

Artikkel

Hemofec ved mistanke om tykktarmskreft

Undersøkelse av okkult blod i avføring har begrenset plass i kreftdiagnostikken, men en negativ test ved uspesifikke mageplager kan i stor grad utelukke tykktarmskreft. Dette viser en gjennomgang av pasientjournaler ved sykehus og allmennpraksis i Arendal.

Kolorektalcancer i allmennpraksis – hvilken nytte har vi av hemofec i diagnostikken?

Malignt nevroleptikasyndrom – alvorlig, men sjeldent

Ved uforklarlig høy feber hos en pasient som bruker antipsykotika, må malignt nevroleptikasyndrom vurderes. Tilstanden kjennetegnes ved blant annetmuskulær rigiditet, autonom instabilitet og forhøyet kreatinkinasenivå. Tilstanden er livstruende og krever behandling i overvåkingsavdeling.

Malignt nevroleptikasyndrom hos pasient behandlet med olanzapin

Blandede erfaringer med stentgraft ved aortaaneurisme

Stentgraft ved elektiv behandling av abdominale aortaaneurismer ble introdusert i 1991. Av 53 pasienter operert på denne måten ved Universitetssykehuset Nord-Norge, trengte så mange som 18 pasienter korrigerende inngrep innen tre år. Metoden er først og fremst aktuell der åpen kirurgi er kontraindisert, mener forfatterne.

Elektiv stentgraftbehandling for abdominalt aortaaneurisme

Vond rygg – tverrfaglig omsorg

Tverrfaglige ryggpoliklinikker er nå etablert ved flere norske sykehus. Målsettingen er å bidra til at flere pasienter med langvarige ryggplager kommer tilbake i arbeid og å utnytte restarbeidsevnen hos dem som forblir sykmeldt.

Ryggpasienten inn fra kulden

Tverrfaglige ryggpoliklinikker – et nytt behandlingstilbud

Pliktetikk eller nytteetikk?

Det er ikke opplagt at ensidig nytteetikk basert på ulike former for kostnad-nytte-analyser gir god hjelp ved prioritering av helsetiltak, mener Andreas Føllesdal. Han etterlyser bedre fordelingsnøkler og andre målemetoder enn kvalitetsjusterte leveår.

Bør prioritering av helsetiltak baseres på pliktetikk eller nytteetikk?

Hjertetransplantasjon – 20 år etter

Den første hjertetransplantasjonen i Norden ble foretatt ved Rikshospitalet i 1983 og beskrevet få måneder senere i Tidsskriftet. Hvordan opplevde pasienten, en 22 år gammel kvinne, operasjonen og tiden etterpå?

Hjertetransplantasjon – 20 år etter

Første hjertetransplantasjon i Norge

Anbefalte artikler