Legeattest for eldre bilførere

Harald Lystad Om forfatteren
Artikkel

Det er stadig kritikk i mediene av legers dårlige kontroll av personer som får kjøre bil etter fylte 70 år. Jeg har i en årrekke skrevet legeattest for førerkort til eldre for bare ett år om gangen, unntaksvis to år, og har tatt eldre bilførere til kontroll hvert år. Jeg forklarer dette med fordelen av å komme til regelmessig kontroll av syn, hørsel og blodtrykk og tar da samtidig rutinemessig en del blodprøver jeg finner opportunt i denne aldersgruppe. De aller fleste er meget takknemlige og har ingen motforestillinger.

Jeg hadde for flere år siden et innlegg i bilbladet Motor hvor jeg imøtegikk kritikken mot legene. Problemet hos eldre er manglende kjøreferdighet, ikke sviktende fysisk eller psykisk helse. Jeg bad om at rette myndigheter forandret på kravene slik at kjøreferdigheter ble vektlagt minst like sterkt som helsen. Senere har intet skjedd, annet enn at man fortsatt vurderer i Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet.

Nylig kom en snart 90 år gammel mann til meg for å få sin årlige legeattest. Jeg reagerte på at han holdt for øynene da jeg bad ham holde for ørene. Ellers fungerte han fint – han så og hørte godt, hadde normalt synsfelt, god motorikk og koordinasjon, og intet galt med blodtrykk eller urin. Jeg bad ham for sikkerhets skyld ta en time med kjørelærer og komme tilbake til meg til en utvidet sjekk etter et par dager.

Da han kom tilbake, hadde han med en attest fra kjørelærer om at han hadde strøket på tentamen! Jeg gjorde en utvidet MMS-test (minimal mental status) og klokketest, som han klarte 100 %. Jeg anmodet ham om å ta flere opplæringstimer. Etter noen dager ringte sjåførlæreren. Han sa det ikke var noen mening i å fortsette, fordi mannen var trafikkfarlig! Det var ikke mulig i løpet av noen timer å ta vekk unoter han hadde lagt seg til etter 70 år bak rattet! Jeg fortalte da 90-åringen at jeg ikke kunne skrive ut legeerklæring og sendte etter avtale papirene til Fylkeslegen med beskjed om at jeg ikke tok ansvaret for mannens kjøring. Jeg bad om henvisning til biltilsynet til test.

Opplevelsen er tankevekkende. Ikke fordi mannen kanskje ikke får kjøre bil mer, men fordi den viser med all tydelighet at systemet bør legges om så snart som mulig. Jeg kommer heretter til å be alle personer over 80 år som bestiller time hos meg for fornyelse av legeattest til førerkort, om å ha med seg attest fra kjørelærer på at de er kapable til å kjøre bil.

Anbefalte artikler